Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chấn chỉnh thái độ của cán bộ, công chức với người dân

CSGT dừng xe xử phạt một trường hợp người dân vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: T.Niên
CSGT dừng xe xử phạt một trường hợp người dân vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: T.Niên