Cải tổ hệ thống bệnh viện công: Lợi cho dân, xóa lợi ích nhóm

Cổ phần hóa bệnh viện công để tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cổ phần hóa bệnh viện công để tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cổ phần hóa bệnh viện công để tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM