Từ vụ chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, Hà Nội:

Cải tạo, xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác

Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) có quy mô xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công suất phát điện lớn hàng đầu thế giới đã hoàn thành hơn 65% các hạng mục chính. Ảnh: Bảo Khánh
Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) có quy mô xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công suất phát điện lớn hàng đầu thế giới đã hoàn thành hơn 65% các hạng mục chính. Ảnh: Bảo Khánh
Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) có quy mô xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công suất phát điện lớn hàng đầu thế giới đã hoàn thành hơn 65% các hạng mục chính. Ảnh: Bảo Khánh
Lên top