Công ty Đường sắt Hà Nội huy động nhân sự vận hành tuyến Cát Linh - Hà Đông

Huy động nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hải Nguyễn
Huy động nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hải Nguyễn
Huy động nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top