Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: 4 quận trung tâm tồn đọng khoảng 1.600 tấn rác

4 quận trung tâm Hà Nội đang tồn đọng khoảng 1.600 tấn rác thải. Ảnh: Phạm Đông
4 quận trung tâm Hà Nội đang tồn đọng khoảng 1.600 tấn rác thải. Ảnh: Phạm Đông
4 quận trung tâm Hà Nội đang tồn đọng khoảng 1.600 tấn rác thải. Ảnh: Phạm Đông
Lên top