Tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phân loại, xử lý rác thải của Nhật Bản

Nhật Bản có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về phân loại, tái chế rác thải. Ảnh: Tofugu.
Nhật Bản có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về phân loại, tái chế rác thải. Ảnh: Tofugu.
Nhật Bản có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về phân loại, tái chế rác thải. Ảnh: Tofugu.
Lên top