Hà Nội: Sở Xây dựng phân luồng rác thải về khu xử lý rác Xuân Sơn, Cầu Diễn

Phân luồng rác thải về khu xử lý rác Xuân Sơn, Cầu Diễn. Ảnh: Phạm Đông
Phân luồng rác thải về khu xử lý rác Xuân Sơn, Cầu Diễn. Ảnh: Phạm Đông
Phân luồng rác thải về khu xử lý rác Xuân Sơn, Cầu Diễn. Ảnh: Phạm Đông
Lên top