Cà Mau: Kiểm soát chặt người nhập cư, thưởng tố giác nhập cảnh trái phép

Cà Mau tái khởi động lại tất cả các ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau tái khởi động lại tất cả các ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau tái khởi động lại tất cả các ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Lên top