BOT Cai Lậy sắp thu phí trở lại

Thi công xây dựng trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: Kỳ Quan
Thi công xây dựng trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: Kỳ Quan
Thi công xây dựng trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top