BOT Cai Lậy triển khai xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh

Bắt đầu xây dựng trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Bắt đầu xây dựng trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Bắt đầu xây dựng trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Lên top