Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Tư pháp đề nghị ngưng hiệu lực quy định ghi tên cả gia đình lên sổ đỏ

Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trả lời tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp.
Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trả lời tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp.