Vụ sổ đỏ ghi đầy đủ tên các thành viên gia đình: Trái tinh thần cải cách thủ tục hành chính

Theo Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên - Môi trường, sổ đỏ cấp cho hộ gia đình sẽ phải ghi tên đầy đủ các thành viên.
Theo Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên - Môi trường, sổ đỏ cấp cho hộ gia đình sẽ phải ghi tên đầy đủ các thành viên.
Theo Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên - Môi trường, sổ đỏ cấp cho hộ gia đình sẽ phải ghi tên đầy đủ các thành viên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top