Thêm tên thành viên gia đình vào sổ đỏ: Thừa giấy vẽ voi!

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về việc thêm tên thành viên trong gia đình vào sổ đỏ có hiệu lực từ ngày 5.12.2017 (Ảnh: Internet)
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về việc thêm tên thành viên trong gia đình vào sổ đỏ có hiệu lực từ ngày 5.12.2017 (Ảnh: Internet)