Bỏ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ trong giáo dục

Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top