Vì sao có quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ?

Hiện không ít học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Những môn được chọn trong kỳ thi chuyển cấp thì phụ huynh ngầm hiểu đây là môn chính. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Hiện không ít học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Những môn được chọn trong kỳ thi chuyển cấp thì phụ huynh ngầm hiểu đây là môn chính. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Hiện không ít học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Những môn được chọn trong kỳ thi chuyển cấp thì phụ huynh ngầm hiểu đây là môn chính. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top