Thay đổi cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Đề xuất sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị SNCL. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Đề xuất sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị SNCL. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Đề xuất sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị SNCL. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Lên top