Giáo viên phổ thông đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ “giấy phép con”

Tài liệu bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II do trường ĐHSP Hà Nội biên soạn. Ảnh: QĐ
Tài liệu bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II do trường ĐHSP Hà Nội biên soạn. Ảnh: QĐ
Tài liệu bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II do trường ĐHSP Hà Nội biên soạn. Ảnh: QĐ
Lên top