Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn

Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top