Bình Dương: Kiểm soát chặt chốt liên tỉnh, động viên người dân chưa về quê

Các chốt kiểm soát liên tỉnh ở Bình Dương vẫn kiểm soát chặt. Người dân chưa được tự phát về quê.
Các chốt kiểm soát liên tỉnh ở Bình Dương vẫn kiểm soát chặt. Người dân chưa được tự phát về quê.
Các chốt kiểm soát liên tỉnh ở Bình Dương vẫn kiểm soát chặt. Người dân chưa được tự phát về quê.
Lên top