Đã có 6 ca dương tính: Bình Dương phòng chống COVID-19 như thế nào sau Tết?

Doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện nắm thông tin sức khỏe và di chuyển của công nhân lao động. Ảnh: N.Yên
Doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện nắm thông tin sức khỏe và di chuyển của công nhân lao động. Ảnh: N.Yên
Doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện nắm thông tin sức khỏe và di chuyển của công nhân lao động. Ảnh: N.Yên
Lên top