Bình Dương:

Giới thiệu việc làm cho người lao động của công ty bị giải thể ngày đầu năm

Công nhân đến Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (tỉnh Bình Dương) ngày đầu năm nhưng nghe tin doanh nghiệp giải thể. Ảnh: Dương Bình
Công nhân đến Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (tỉnh Bình Dương) ngày đầu năm nhưng nghe tin doanh nghiệp giải thể. Ảnh: Dương Bình
Công nhân đến Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (tỉnh Bình Dương) ngày đầu năm nhưng nghe tin doanh nghiệp giải thể. Ảnh: Dương Bình
Lên top