Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top