Bạc Liêu: Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh

Kiểm tra trước khi cho hủy nổ bom mìn. Ảnh: Văn Đông
Kiểm tra trước khi cho hủy nổ bom mìn. Ảnh: Văn Đông
Kiểm tra trước khi cho hủy nổ bom mìn. Ảnh: Văn Đông
Lên top