Kiên Giang: Vật thể phát nổ lúc đào vuông tôm là pháo sáng, không phải bom

Cơ quan chức năng đã xác minh Vật liệu nổ trên pháo sáng đã cháy hết (chu vi khoảng 10cm) và đây không phải là bom. Ảnh: PV
Cơ quan chức năng đã xác minh Vật liệu nổ trên pháo sáng đã cháy hết (chu vi khoảng 10cm) và đây không phải là bom. Ảnh: PV
Cơ quan chức năng đã xác minh Vật liệu nổ trên pháo sáng đã cháy hết (chu vi khoảng 10cm) và đây không phải là bom. Ảnh: PV
Lên top