Bạc Liêu, Cà Mau: Điện mặt trời vẫn thu hút các nhà đầu tư

Một công trình điện mặt trời tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một công trình điện mặt trời tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một công trình điện mặt trời tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top