Một quả bom phát nổ, 1 quả nghi ngút khói khi cuốc đất nuôi tôm ngày mùng 5

Hiện trường phát hiện 2 quả bom, 1 quả phát nổ còn lại 1 quả đã xì khói. Ảnh: PV
Hiện trường phát hiện 2 quả bom, 1 quả phát nổ còn lại 1 quả đã xì khói. Ảnh: PV
Hiện trường phát hiện 2 quả bom, 1 quả phát nổ còn lại 1 quả đã xì khói. Ảnh: PV
Lên top