"Nuôi tôm siêu thâm canh sẽ trở thành siêu ô nhiễm"

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tăng trưởng nóng tại Cà Mau (ảnh Hữu Tùng)
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tăng trưởng nóng tại Cà Mau (ảnh Hữu Tùng)
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tăng trưởng nóng tại Cà Mau (ảnh Hữu Tùng)
Lên top