bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp khóa XV

Khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia Quốc hội

Đại biểu Phạm Văn Hòa - ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19 tháng 3.2020). Ảnh: TTXVN
Đại biểu Phạm Văn Hòa - ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19 tháng 3.2020). Ảnh: TTXVN
Đại biểu Phạm Văn Hòa - ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19 tháng 3.2020). Ảnh: TTXVN
Lên top