Ảnh hưởng của bão số 2, nhiều chuyến bay phải hoãn huỷ

Lên top