Bão số 2 Sinlaku có kịch bản khó lường, đổ bộ vào những nơi nào?

Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top