Vietnam Airlines miễn phí vé cho bác sĩ, y tá... chống dịch COVID-19

Vietnam Airlines miễn phí vé cho bác sỹ và chuyên gia y tế.
Vietnam Airlines miễn phí vé cho bác sỹ và chuyên gia y tế.
Vietnam Airlines miễn phí vé cho bác sỹ và chuyên gia y tế.
Lên top