Bão số 2 Sinlaku diễn biến khó lường: Đã có 5 tỉnh cấm biển

Vị trí và hướng đi của bão số 2 Sinlaku. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2 Sinlaku. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2 Sinlaku. Nguồn: NCHMF
Lên top