Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Hong Kong tăng cấp cảnh báo bất thường

Hong Kong có động thái chưa từng xảy ra trong vòng 27 năm với áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông. Ảnh: SCMP.
Hong Kong có động thái chưa từng xảy ra trong vòng 27 năm với áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông. Ảnh: SCMP.
Hong Kong có động thái chưa từng xảy ra trong vòng 27 năm với áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông. Ảnh: SCMP.
Lên top