Tin bão mới nhất: Bão số 2 Sinlaku giật cấp 10, không đổi hướng

Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top