“90 tuổi”, Lao Động có là tờ báo già?

Phóng viên Phan Thanh Hải tác nghiệp tại biển Đông năm 2014.
Phóng viên Phan Thanh Hải tác nghiệp tại biển Đông năm 2014.
Phóng viên Phan Thanh Hải tác nghiệp tại biển Đông năm 2014.
Lên top