5 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2

Lãnh đạo huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) thảo luận công tác lập chốt phòng dịch sau khi phát hiện 5 ca mắc COVID-19 ở thị trấn Thạch Hà. Ảnh: TT
Lãnh đạo huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) thảo luận công tác lập chốt phòng dịch sau khi phát hiện 5 ca mắc COVID-19 ở thị trấn Thạch Hà. Ảnh: TT
Lãnh đạo huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) thảo luận công tác lập chốt phòng dịch sau khi phát hiện 5 ca mắc COVID-19 ở thị trấn Thạch Hà. Ảnh: TT
Lên top