Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Tĩnh

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top