Hà Tĩnh có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2

Lập chốt phong tỏa đường vào nhà bệnh nhân H. ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: NT.
Lập chốt phong tỏa đường vào nhà bệnh nhân H. ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: NT.
Lập chốt phong tỏa đường vào nhà bệnh nhân H. ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: NT.
Lên top