2 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW dự nhiều đám cỗ tại Bắc Ninh

Bệnh viện sẽ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 toàn bệnh viện. Ảnh minh họa: Lao Động
Bệnh viện sẽ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 toàn bệnh viện. Ảnh minh họa: Lao Động
Bệnh viện sẽ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 toàn bệnh viện. Ảnh minh họa: Lao Động
Lên top