BV Bệnh Nhiệt đới TƯ tạm dừng nhận bệnh nhân, xét nghiệm COVID-19 đồng loạt

Bệnh viện sẽ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 toàn bệnh viện. Ảnh minh họa: Lao Động
Bệnh viện sẽ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 toàn bệnh viện. Ảnh minh họa: Lao Động
Bệnh viện sẽ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 toàn bệnh viện. Ảnh minh họa: Lao Động
Lên top