Từ Bắc Ninh sang Bắc Giang trộm điện thoại Iphone và hơn 23 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Đức Văn. Ảnh: Công an huyện Yên Dũng.
Đối tượng Nguyễn Đức Văn. Ảnh: Công an huyện Yên Dũng.
Đối tượng Nguyễn Đức Văn. Ảnh: Công an huyện Yên Dũng.
Lên top