Bắc Ninh tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường từ 3.5

Lên top