TPHCM khởi động chùm tour du lịch “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn”

Ành: Sở Du lịch TPHCM cung cấp.
Ành: Sở Du lịch TPHCM cung cấp.
Ành: Sở Du lịch TPHCM cung cấp.
Lên top