Lão nông hiến đất mặt tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

Ông Hà Khoa vui vẻ khi nhớ lại quyết định làm đơn hiến đất để bán, lấy kinh phí ủng hộ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Hà Khoa vui vẻ khi nhớ lại quyết định làm đơn hiến đất để bán, lấy kinh phí ủng hộ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Hà Khoa vui vẻ khi nhớ lại quyết định làm đơn hiến đất để bán, lấy kinh phí ủng hộ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top