Dàn tài tử đóng Tiêu Kiếm của Hoàn Châu cách cách: Kẻ ở ẩn, người ồn ào

2 tài tử đóng Tiêu Kiếm của Hoàn Châu cách cách. Ảnh: Xinhua.
2 tài tử đóng Tiêu Kiếm của Hoàn Châu cách cách. Ảnh: Xinhua.
2 tài tử đóng Tiêu Kiếm của Hoàn Châu cách cách. Ảnh: Xinhua.
Lên top