Cái bóng của Triệu Vy, Lâm Tâm Như có làm khó bản mới Hoàn châu cách cách?

Hoàn châu cách cách phiên bản của Lâm Tâm Như và Triệu Vy được xem là kinh điển. Ảnh: Xinhua.
Hoàn châu cách cách phiên bản của Lâm Tâm Như và Triệu Vy được xem là kinh điển. Ảnh: Xinhua.
Hoàn châu cách cách phiên bản của Lâm Tâm Như và Triệu Vy được xem là kinh điển. Ảnh: Xinhua.
Lên top