Dàn sao "Hoàn Châu cách cách" gặp ồn ào: Người bị cắt vai, người bị kiện

Dàn sao “Hoàn Châu cách cách” gặp ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Dàn sao “Hoàn Châu cách cách” gặp ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Dàn sao “Hoàn Châu cách cách” gặp ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Lên top