Dàn sao phụ "Hoàn Châu cách cách" sau nhiều năm thăng trầm

Dàn sao phụ của "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Dàn sao phụ của "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Dàn sao phụ của "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Lên top