Én nhỏ "Hoàn Châu cách cách", Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư dính ồn ào

3 mỹ nhân Hoa ngữ dính nhiều ồn ào. Ảnh: Xinhua.
3 mỹ nhân Hoa ngữ dính nhiều ồn ào. Ảnh: Xinhua.
3 mỹ nhân Hoa ngữ dính nhiều ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Lên top