Chưa ra mắt, "Thiên thần hộ mệnh" đã vượt doanh thu ngày của "Lật mặt: 48h"

Doanh thu trong ngày của "Thiên thần hộ mệnh" vượt phim "Lật mặt: 48h" của Lý Hải. Ảnh: NSX.
Doanh thu trong ngày của "Thiên thần hộ mệnh" vượt phim "Lật mặt: 48h" của Lý Hải. Ảnh: NSX.
Doanh thu trong ngày của "Thiên thần hộ mệnh" vượt phim "Lật mặt: 48h" của Lý Hải. Ảnh: NSX.
Lên top